Komunikat prasowy ws. zaopiniowania wniosku o odwołanie Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przez Radę Społeczną SU

27 marca 2018 roku Rada Społeczna Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek Prorektora UJ ds. Collegium Medicum o odwołanie Pani mgr Barbary Bulanowskiej ze stanowiska Dyrektora SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.   Więcej informacji

Zarządzanie zmianą, czyli dyrektorzy głodni informacji o sieci  

Umowy użyczenia

Aneksowanie umowy użyczenia

Zgodnie z zapisami umowy użyczenia wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej, stąd konieczność aneksowania poszczególnych umów użyczenia. W szczególności dotyczy to: zmiany miejsca użytkowania, wykreślenia niektórych pozycji z umowy spowodowanych kasacją lub zwrotem sprzętu, zmiany danych identyfikacyjnych użyczonych urządzeń np. nieprawidłowy numer seryjny   Wskazane jest przygotowanie wniosku do Z-cy Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum z prośbą o aneksowanie umowy.   Wszelkich formalności w tym […]