Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Strona internetowa Szpitala

Kontakt w sprawie praktyk/zatrudnienia:

Joanna Gołąb-Boruchowska
tel. 12 386 52 13
e-mail: joanna.golab@spzoz.proszowice.pl