Uniwersyteckie podmioty lecznicze


Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie
Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem