Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
ul. Wielicka 265
30-663 Kraków

Dyrektor – dr hab. Wojciech Cyrul, prof. UJ

Tel: 12 333 90 00

www.szpitalzdrowia.pl

  • PERSONEL 2 200
  • LICZBA ODDZIAŁÓW 22
  • LICZBA PORADNI 33
  • LICZBA ŁÓŻEK 409
  • ROCZNA LICZBA HOSPITALIZACJI 31 500
  • ROCZNA LICZBA PORAD 150 000

 

Budowę Szpitala zainicjowała Polonia Amerykańska wspierana funduszami rządu USA. Uroczystość otwarcia miała miejsce w 1965 r. Znana przez lata, jako Polsko-Amerykański Szpital Dziecięcy, instytucja ta zawsze stanowiła bazę szpitalną w strukturach akademickich Instytutu Pediatrii CM wraz z trzema katedrami i klinikami. Szpital jest następcą pierwszego oddziału pediatrycznego w Polsce założonego w Szpitalu Św. Łazarza w 1864 r.

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest ważnym ośrodkiem medycznym, edukacyjnym i badawczym. Służy dzieciom z obszaru Małopolski i z sąsiednich województw. Pacjentami są dzieci już od pierwszych dni życia aż do ukończenia 18 roku życia. Szpital działa we wszystkich dziecięcych specjalnościach pediatrycznych i chirurgicznych, dzięki czemu zapewnia największą kompleksowość leczenia. Placówka dysponuje również pełnym spektrum możliwości diagnostycznych i rehabilitacyjnych.

Życie dziecka dobrem najwyższym – motto Szpitala.

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie stanowi również bazę dydaktyczną i badawczą dla Instytutu Pediatrii CM, w którym odbywa się proces kształcenia przyszłej kadry medycznej oraz prowadzi się liczne badania naukowe.

Od 2011 roku Szpital objęty jest programem wieloletnim pn. Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, którego celem jest poprawa standardów jakości udzielania świadczeń zdrowotnych i unowocześnienie infrastruktury poprzez przebudowę i rozbudowę szpitala. Inwestycja w całości finansowana jest ze  środków budżetu państwa – wartość 201 361 tys. zł.