Aktualności


Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje do zajmowania stanowiska określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 711 ze zm.) tj.: posiada wykształcenie wyższe; posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika podmiotu leczniczego; posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy; nie została prawomocnie […]

Założenia reformy podmiotów leczniczych

Minister Zdrowia, zarządzeniem z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 120 oraz z 2021 r. poz. 17), powołał Zespół do spraw przygotowania rozwiązań legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne. Zadaniem Zespołu było opracowanie i przedstawienie do akceptacji Ministrowi Zdrowia założeń reformy sektora szpitalnictwa w Polsce. Zachęcamy do zapoznania się z wynikami prac zespołu. Założenia reformy podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą […]

“5 na dobry początek”. Biegniemy dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego

Link do artykułu. 

Newsletter 2/2021 Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących

Kolejny numer Newslettera dostępny tutaj.

Wizyta Premiera w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie

W dniu 18 maja 2021 r. Premier Mateusz Morawiecki złożył wizytę w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Prezes Rady Ministrów zapoznał się z rezultatami modernizacji jednostki, która odbywa się ze środków budżetu państwa. Obecnie Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum oraz Szpital czynią starania o pozyskanie funduszy na dokończenie inwestycji, aby infrastruktura placówki mogła osiągnąć najwyższe standardy. Drugi etap przebudowy będzie wymagał nakładu ok 300 mln zł i obejmował: modernizację Centrum […]Wielkość fontu
Kontrast