Aktualności


Wizyta Premiera w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie

W dniu 18 maja 2021 r. Premier Mateusz Morawiecki złożył wizytę w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Prezes Rady Ministrów zapoznał się z rezultatami modernizacji jednostki, która odbywa się ze środków budżetu państwa. Obecnie Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum oraz Szpital czynią starania o pozyskanie funduszy na dokończenie inwestycji, aby infrastruktura placówki mogła osiągnąć najwyższe standardy. Drugi etap przebudowy będzie wymagał nakładu ok 300 mln zł i obejmował: modernizację Centrum […]

Studia MBA dla Szpitala Uniwersyteckiego

Doskonalenie szpitala jako organizacji, rozwój projektów badawczych to ważne wartości. To właśnie one przyświecają stworzonemu przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie programowi MBA, który został dopasowany specjalnie do potrzeb pracowników Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Odpowiednie porozumienie regulujące realizację studiów MBA zostało właśnie podpisane przez reprezentantów obu tych znamienitych krakowskich instytucji.

Newsletter Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących

Zachęcamy do zapoznania się z kolejnym numerem Newslettera Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących. Treść dostępna tutaj.

Projekt POKOLEnia zakupił Mobilną Jednostkę Szkoleniową

Zrealizowano kamień milowy w ramach realizacji projektu „Podnoszenie Kompetencji Lekarskich (POKOLEnia) – interdyscyplinarna i holistyczna opieka nad pacjentem geriatrycznym z problemami psychicznymi, reumatologicznymi oraz w opiece okołozabiegowej”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.04.00-00-0147/18-00. Pod koniec lutego br. pod Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej stanęła Mobilna Jednostka Szkoleniowa zbudowana na bazie naczepy do ciągnika siodłowego z możliwością powiększania przestrzeni […]

Prośba o przekazanie 1% podatku na Fundację Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie „O ZDROWIE DZIECKA”

Fundacja „O ZDROWIE DZIECKA” powstała w 1992 roku w celu wspierania działalności leczniczej, diagnostycznej oraz naukowo-badawczej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Pomoc skupia się na wspieraniu działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych szpitala: oddziałów, poradni specjalistycznych, pracowni i zakładów diagnostycznych.Wielkość fontu
Kontrast