Aktualności


Życzenia świąteczne!

Praktyki wakacyjne w jednostkach należących do Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących.

Zachęcamy studentów wszystkich kierunków Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum do odbywania praktyk wakacyjnych w jednostkach należących do Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących. Wybierając praktyki w placówkach USSzSz zyskujesz: – szansę na poznanie przyszłego pracodawcy, – pełne wsparcie ze strony personelu medycznego, – naukę bliżej rodzinnej miejscowości.  Mapa podmiotów leczniczych wraz z danymi kontaktowymi i ofertą dla studentów dostępna jest pod linkiem https://dk.cm.uj.edu.pl/siec/szpitale-w-sieci/ Uniwersytecka Sieć Szpitali […]

Lek. Marek Szwarczyński powołany na stanowisko dyrektora UKS w Krakowie

Prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. Tomasz Grodzicki zatwierdził nominację Marka Szwarczyńskiego na stanowisko dyrektora Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie. Kandydaturę tę wskazała komisja powołana do przeprowadzenia postępowania konkursowego, której posiedzenie odbyło się 17 stycznia. To druga kadencja Marka Szwarczyńskiego na tym stanowisku.   Więcej informacji na stronie UJ CM. 

Lek. Marek Szwarczyński kandydatem na dyrektora Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie

17 stycznia 2023 r. odbyło się posiedzenie komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie. Kandydatem wskazanym przez komisję konkursową został lek. Marek Szwarczyński – dotychczasowy dyrektor. Nominację musi teraz zatwierdzić prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. Tomasz Grodzicki. Dwóch kandydatów, którzy przystąpili do konkursu, złożyło kompletne aplikacje, a także spełniło warunki formalne przewidziane w ustawie o działalności leczniczej oraz stosownym rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Marek Szwarczyński […]

Newsletter nr 3/2022 Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących

Zapraszamy do zapoznania z kolejnym numerem Newslettera.