Skład osobowy

Dział Kliniczny CM 
ul. Św. Anny 12
31-008 Kraków

tel. 12 431 26 59
nr wew. 344
e-mail: dk@cm-uj.krakow.pl

 

Kierownik Działu
mgr inż. Ewelina Koryczan
  e-mail: ewelina.koryczan@uj.edu.pl
 tel.: 12 431 26 59
      pokój nr 43
Koordynacja pracy Działu

 

mgr Grzegorz Krzempek
 e-mail: grzegorz.krzempek@uj.edu.pl
 tel. 12 431 26 59
      pokój nr 43
Sporządzanie analiz ekonomiczno-finansowych oraz sprawozdawczości uniwersyteckich podmiotów leczniczych

 

mgr Ewelina Kukiełka
 e-mail: ewelina.kukielka@uj.edu.pl
 tel. 12 431 26 59
      pokój nr 43
Przygotowywanie umów użyczenia aparatury i sprzętu medycznego zawieranych z uniwersyteckimi podmiotami leczniczymi i „bazą obcą”

 

mgr Anna Stanowska
 e-mail: a.stanowska@uj.edu.pl
 tel. 12 431 26 59
      pokój nr 43

Kontrola uniwersyteckich podmiotów leczniczych