Skargi

Uniwersytet Jagielloński  jako podmiot tworzący i nadzorujący:

  • Szpital Uniwersytecki w Krakowie
  • Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
  • Uniwersytecką Klinikę Stomatologiczną w Krakowie
  • Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem

zajmuje się rozpatrywaniem skarg i wniosków na działalność powyższych jednostek.

Ze względu na fakt, że większość spraw można wyjaśnić na poziomie szpitala zaleca się złożenie skargi lub wniosku najpierw do dyrekcji lub pełnomocnika ds. pacjenta. Poniżej zamieszczone są dane adresowe.

Jednostka Dyrektor Adres Telefon do Dyrekcji E-mail Dyrekcji

Pełnomocnik ds. Pacjenta

dane adresowe

Szpital Uniwersytecki w Krakowie mgr Marcin Jędrychowski

 

ul. Mikołaja

Kopernika 36

31-501 Kraków

 12 424 70 01  dyrekcja@su.krakow.pl

 Joanna Borgieł-Wojciechowska 

te. 12 424 71 99

prawapacjenta@su.krakow.pl 

www

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie prof. dr hab. med. Krzysztof Fyderek  ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków  12 33 39 383 sekretariat@usdk.pl

 mgr Janina Łęgosz 

tel. 12 658-20-11 wew. 1060 jlegosz@interia.pl 

www

Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie lek. Marek Szwarczyński  ul. Montelupich 4
31-155 Kraków
 12 424 54 24  sekretariat@uks.com.pl ——–
Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem prof. dr hab. med. Maciej Tęsiorowski  34-500 Zakopane
ul. Balzera 15
 18 20 142 97 sekretariat@klinika.net.pl  ———

 

W przypadku, gdy sprawa nie zostanie satysfakcjonująco załatwiona przez dyrekcję zaleca się złożenie skargi lub wniosku dotyczącego działalności uniwersyteckich podmiotów leczniczych do Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum. Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego zostaną Państwo poinformowani o sposobie załatwienia sprawy w ciągu 30 dni od momentu  otrzymania przez Uczelnię skargi lub wniosku. Jeżeli Uczelnia nie jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi wówczas sprawa niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazywana jest do właściwego organu, jednocześnie informując o tym Skarżącego. 

Dane adresowe:

Pan
prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki
Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
ul. Św. Anny 12
31-008 Kraków

 

Strona internetowa Rzecznika Praw Pacjenta.

Wielkość fontu
Kontrast