Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

Szpital posiada akredytację medyczną Ministra Zdrowia
Zakres akredytacji obejmuje wdrożenie przeszło 200 standardów akredytacyjnych, obejmujących procedury medyczne szpitala, także standardy dotyczące m. in. stosowania bezpiecznego sprzętu i aparatury medycznej, zapewnienia właściwej dezynfekcji i sterylizacji sprzętu medycznego, itp.

Szpital posiada certyfikat jakości w zakresie:
wieloprofilowe szpitalne leczenie stacjonarne, operacyjne i zachowawcze, rehabilitacja lecznicza, leczenie ambulatoryjne w poradniach specjalistycznych, ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne w tym: endoskopowe, ultrasonograficzne z zakresu tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego, diagnostyki specjalistycznej w tym laboratoryjnej i obrazowej,  świadczenia w Izbie Przyjęć, świadczenia pielęgnacyjno – opiekuńcze. ISO 9001:2015 – wdrożenie systemu zarządzania jakością

Szpital zapewnia pacjentom:

 • całodobową, pełną diagnostykę i leczenie w 11 oddziałach szpitalnych, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, Ośrodku Dializ, bloku operacyjnym, pracowni hemodynamiki, oraz pracowniach diagnostyki medycznej (laboratorium, ultrasonografii, rentgenodiagnostyki, rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej)
 • leczenie i konsultacje specjalistyczne w 9 specjalistycznych poradniach przyszpitalnych
 • pielęgniarską opiekę długoterminową w domu chorego
 • profilaktykę zdrowotną
 • rehabilitację dzienną

Szpital jest laureatem:

 • Ogólnopolskiego Rankingu Szpitali Publicznych w kategorii „Najlepszy Szpital w Polsce” 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
 • Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi 2006
 • wyróżnionym w Konkursie Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi 2007
 • Konkursu „Firma Równych Szans” 2007 za wysoką świadomość społeczną oraz gotowość do zatrudniania osób niepełnosprawnych
 • Konkursu „Firma Równych Szans” 2007 – III miejsce w kategorii dużych przedsiębiorstw w obszarze wynagrodzeń oraz łączenia obowiązków zawodowych z rodzinnymi
 • Konkursu Firma Nieprzeciętnie Przyjazna Mamie 2007
 • Perły Medycyny 2008
 • Znamy i dbamy o prawo mamy 2016 – III miejsce w kategorii warunki
 • Modernizacja Roku 2015 – I miejsce w kategorii obiektów ochrony zdrowia i pomocy społecznej

 

Strona internetowa Szpitala

Materiały do pobrania:

Prezentacja z 2019 r.

Prezentacja 2024 r.

Kontakt w sprawie praktyk/zatrudnienia:

Dział Kadr i Szkolenia
tel. 14 631 04 84
e-mail: kadry@ssz.tar.pl

Dział Organizacji i Monitorowania Świadczeń
tel. 14 631 03 03
e-mail: administracja@ssz.tar.pl