Wydział Farmaceutyczny

INFORAMCJA O OFERCIE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY

Wydział Farmaceutyczny  Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum zaprasza pracowników jednostek zrzeszonych w „Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących” do skorzystania z oferty kształcenia podyplomowego:

  1. Studia podyplomowe
  2. Kształcenie ustawiczne
  3. Szkolenia specjalizacyjne
  4. Kursy doskonalące