Spotkanie 6 listopada 2019 r.

W dniu 6 listopada 2019 r. odbyło się spotkanie dyrektorów placówek zrzeszonych w Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących z Władzami Uczelni w trakcie, którego prof. dr hab. med. Stanisław Kwiatkowski – Pełnomocnik Prorektora CM ds. klinicznych przedstawił sprawozdanie z działalności Sieci w roku akademickim 2018/19. Zaprezentował także nowe logo oraz film promujący, który zostanie przedstawiony na gali wręczania nagród w konkursie LUMEN 2019 w dniu 19 listopada 2019 r.

Następnie Pani prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek przedstawiła informację nt. zaawansowania projektu pt. „Podnoszenie kompetencji lekarskich (POKOLEnia) – interdyscyplinarna i holistyczna opieka nad pacjentem geriatrycznym z problemami psychicznymi, reumatologicznymi oraz w opiece okołozabiegowej”.

Po prezentacjach uczestnicy spotkania omówili zagadnienia nt. sytuacji na rynku pracy sytemu opieki zdrowotnej, spotkania ze studentami, które odbędzie się 26 listopada 2019 r. oraz działań jakie można podjąć w celu pozyskania nowych specjalistów.

Prezentacje do pobrania: