Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego CM

INFORMACJA O OFERCIE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ MCKP CM

W przypadku chęci rozpoczęcia studiów podyplomowych lub kursów specjalizacyjnych i doskonalących przez pracownika jednostki zrzeszonej w “Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących”w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum prosimy o kontakt:

KURSY SPECJALIZACYJNE I DOSKONALĄCE
tel. 12 341 19 01
kursymckp@uj.edu.pl
STUDIA PODYPLOMOWE
tel. 12 341 19 07
studiamckp@uj.edu.pl

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego, będące w strukturze Uniwersytetu Jagiellońskiego poprzez organizację kształcenia podyplomowego dla lekarzy oraz lekarzy dentystów wypełnia jeden z celów zapisanych w strategii Uniwersytetu Jagiellońskiego, tj. dbałość o wzrost atrakcyjności oferty dydaktycznej UJ.

Kształcenie podyplomowe realizowane jest w formie:

  • obowiązkowych, programowych kursów specjalizacyjnych dla lekarzy i lekarzy dentystów,
  • kursów doskonalących,
  • studiów podyplomowych,
  • konferencji i spotkań środowiska medycznego.

Działalność edukacyjna Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum umożliwia realizację programów specjalizacji w poszczególnych dyscyplinach medycyny lekarzom z całej Polski. Ponadto liczne kursy doskonalące dają możliwość poszerzenia wiedzy na temat najnowszych osiągnięć w naukach medycznych.

 

STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE PRZEZ MEDYCZNE CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO CM WRAZ Z WYDZIAŁEM LEKARSKIM UJ CM

 

KURSY SZKOLENIOWE i DOSKONALĄCE

 

Wielkość fontu
Kontrast