Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej

W przeciągu wieków Szpital w Bochni przechodził różne koleje losu i zmiany lokalizacji. Leczyli się tu głównie górnicy z Kopalni Soli czynnej nieustannie od siedmiu i pół wieku, ale również pozostali mieszkańcy miasta Bochni i okolicznych wsi. Bocheński szpital uczestniczył w najbardziej dramatycznych i tragicznych wydarzeniach historycznych miasta i narodu. Znalazły tu schronienie i opiekę m. in. ofiary rzezi w tzw. rabacji chłopskiej w 1846 roku, kiedy to pospiesznie zwiększono liczbę łóżek do 120. Tu również leczyli się, przewożeni przez granicę zaborów, ranni w czasie ciężkich walk powstańcy z Powstania Styczniowego, poszkodowani w ciężkich walkach, jakie toczyły się na tych terenach podczas I i II wojny światowej. Od połowy XIX wieku szpital zlokalizowany był przy ul. Konstytucji 3 maja. W roku 1946 podjęto decyzje o wykupieniu przez miasto koszar wojskowych przy ul Krakowskiej wybudowanych jeszcze przez armię austriacką w XIX w., w okresie kiedy państwo polskie nie istniało na mapach świata. Po zakończeniu prac budowlano – modernizacyjnych w lipcu 1951 roku szpital został przeniesiony do nowego obiektu, w którym mieściło się 150 łóżek szpitalnych. Od tego momentu należy datować powstanie w miarę nowoczesnej placówki lecznictwa zamkniętego. Obiekt był wielokrotnie modernizowany i dostosowywany do potrzeb nowoczesnego lecznictwa. W latach 80 dobudowano nowy pawilon szpitalny z Oddziałem Internistycznym i Pediatrycznym, a także szereg budynków zaplecza gospodarczego jak: kuchnia, pralnia, kotłownia, tlenownia, stacja zasilania energetycznego i zbiorników na wodę. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom społecznym w roku 2002. Uruchomiono Szpitalny Oddział Ratunkowy, wyposażony w nowoczesny specjalistyczny sprzęt medyczny, umożliwiający szybką i profesjonalną pomoc medyczną. Szpital dysponuje 199 łóżkami oraz 25 łóżeczkami noworodkowymi.

 

Strona internetowa Szpitala

 

Kontakt w sprawie praktyk/zatrudnienia:

Joanna Waśniowska
Dział Kadr
tel. 14 615 32 04
e-mail: jwasniowska@szpital-bochnia.pl

 

Materiały do pobrania:

Prezentacja Szpital Bochnia z 2023 r.