Praktyki i zajęcia praktyczne

WSPÓŁPRACA W RAMACH OBOWIĄZKOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum kształci studentów na następujących kierunkach:

 • Wydział Lekarski
  • kierunek lekarski
  • kierunek lekarsko-dentystyczny
  • kierunek dietetyka
 • Wydział Nauk o Zdrowiu
  • elektroradiologia
  • fizjoterapia
  • pielęgniarstwo
  • położnictwo
  • ratownictwo medyczne
  • zdrowie publiczne
  • organizacja i ekonomika ochrony zdrowia NOWOŚĆ! od 2018/2019
 • Wydział Farmaceutyczny
  • farmacja 
  • analityka medyczna 
  • kosmetologia 
  • drug discovery and development NOWOŚĆ!

Plany studiów poszczególnych kierunków zobowiązują studentów do odbywania praktyk wakacyjnych w jednostkach opieki zdrowotnej.

Dodatkowo Dziekan Wydziału Lekarskiego wyraził chęć zorganizowania praktycznego nauczania klinicznego na VI roku kierunku lekarskiego z zakresu pediatrii w szpitalach zrzeszonych w Sieci.  

Studenci farmacji po obronie pracy magisterskiej odbywają sześciomiesięczną praktykę zawodową przeprowadzaną w ramach szóstego roku. Coraz większa grupa studentów wyraża chęć odbywania części tej praktyki w aptekach szpitalnych. 

W sprawach odbywania przez studentów UJ CM praktyk lub zajęć praktycznych w podmiocie leczniczym zrzeszonym w “Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących” prosimy o kontakt z jedną z poniższych osób.

Wydział Lekarski 
dr hab. Przemko Kwinta, prof. UJ - Prodziekan ds. organizacyjnych, 
programu studiów i kształcenia na kierunku lekarskim
tel: 12 658 02 56
przemko.kwinta@uj.edu.pl
Wydział Nauk o Zdrowiu  
mgr inż. Elżbieta Pytlak
tel: 12 634 33 97 wew. 38
elzbieta.pytlak@uj.edu.pl
Wydział Farmaceutyczny
mgr inż. Joanna Barszczak
tel. 12 620 54 13 
joanna.barszczak@uj.edu.pl
Wielkość fontu
Kontrast