Praktyki i zajęcia praktyczne

WSPÓŁPRACA W RAMACH OBOWIĄZKOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

Zachęcamy studentów do odbywania praktyk w jednostkach zrzeszonych w Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących.

Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum kształci na następujących kierunkach:

 • Wydział Lekarski
  • kierunek lekarski
  • kierunek lekarsko-dentystyczny
  • kierunek dietetyka
 • Wydział Nauk o Zdrowiu
  • elektroradiologia
  • fizjoterapia
  • pielęgniarstwo
  • położnictwo
  • ratownictwo medyczne
  • zdrowie publiczne
  • zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Wydział Farmaceutyczny
  • farmacja 
  • analityka medyczna 
  • kosmetologia 
  • drug discovery and development 

Plany studiów poszczególnych kierunków zobowiązują studentów do odbywania praktyk wakacyjnych w jednostkach opieki zdrowotnej.

Dziekan Wydziału Lekarskiego wyraził chęć zorganizowania praktycznego nauczania klinicznego na VI roku kierunku lekarskiego z zakresu pediatrii oraz ginekologii i położnictwa w szpitalach zrzeszonych w Sieci.  

Studenci farmacji po obronie pracy magisterskiej odbywają sześciomiesięczną praktykę zawodową przeprowadzaną w ramach szóstego roku. Coraz większa grupa studentów wyraża chęć odbywania części tej praktyki w aptekach szpitalnych.