Praktyki nieobowiązkowe

WSPÓŁPRACA W RAMACH POROZUMIEŃ O NIEOBOWIĄZKOWE PRAKTYKI STUDENCKIE

Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum wspiera studentów w procesie odbywania nieobowiązkowych praktyk poprzez zawarcie porozumienia z firmą/instytucją chcącą przyjąć studenta na dobrowolne nieobowiązkowe praktyki.

Podjęcie współpracy w tym zakresie pozwoli na:

  • promocję szpitali jako miejsc, w których studenci mogą odbyć nieobowiązkową praktykę studencką,
  • publikację powyższych informacji na stronach UJ CM lub adnotację do stron naszych partnerów,
  • dystrybucję materiałów promocyjnych wśród studentów przy współpracy z administracją uczelnianą lub organizacjami studenckimi działającymi w UJ CM.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej SDKA CM

W przypadku chęci odbycia praktyk nieobowiązkowych w jednostce zrzeszonej w Sieci przez studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum prosimy o kontakt:

mgr Marek Bauer
Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM
tel: 12 422 42 48
marek.bauer@uj.edu.pl