Szkoła doktorska

INFORMACJA O MOŻLIWOŚĆI APLIKOWANIA DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU 

Szkoła doktorska umożliwia uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonej dziedzinie lub dyscyplinie nauki, przygotowuje do samodzielnej działalności badawczej i twórczej. Ukończenie szkoły doktorskiej nie oznacza uzyskania stopnia naukowego doktora, należy jednak wskazać, że stwarza warunki do przygotowania rozprawy doktorskiej.

W przypadku chęci aplikowania do szkoły doktorskiej zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie internetowej.