Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem

Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem
ul.Balzera 15
34-500 Zakopane

Dyrektor – prof. dr hab. Maciej Tęsiorowski

Tel: 18 20 12 061

E-mail: info@klinika.net.pl

https;//klinika.net.pl

  • PERSONEL 248
  • LICZBA ŁÓŻEK 104
  • ROCZNA LICZBA HOSPITALIZACJI 3 500
  • ROCZNA LICZBA PORAD 20 000

 

Historia powstania Szpitala sięga 1917 r. i związana jest z charytatywną działalnością Książęco-Biskupiego Komitetu Pomocy dla Dotkniętych Klęską Wojny, którego założycielem był kardynał Adam Stefan Sapieha. Organizacja ta miała na celu pomoc w leczeniu chorób epidemicznych i zakaźnych, a w szczególności gruźlicy płuc i gruźlicy układu kostno-stawowego.

Prawie przez cały czas szpital ściśle współpracuje z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie. Zajęcia dydaktyczne na terenie Szpitala prowadzone są wielospecjalistycznie i wielotorowo, odbywają się na bazie Katedry i Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji CM.

Lekarze pracujący w tej placówce zajmują się nie tylko działalnością leczniczą, ale także prowadzą badania naukowe. Szpital prowadzi szkolenia dla lekarzy z całej Polski oraz współpracuje z szeregiem zagranicznych ośrodków ortopedycznych i naukowych.

Aktualnie Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem jest uznanym i wysokospecjalistycznym Szpitalem, w którym stosuje się nowoczesne metody i techniki operacyjne równolegle do postępu światowej ortopedii. Szpital oferuje pełen zakres usług ortopedycznych pacjentom w każdym wieku. Diagnostyka oraz leczenie operacyjne i rehabilitacyjne są prowadzone dla pacjentów z całego kraju.