Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

Strona internetowa Szpitala

SPZOZ BRZESKO – YouTube

Materiały do pobrania:

Prezentacja z 2023 r.

Kontakt w sprawie praktyk/zatrudnienia:

Paulina Rudnik
tel. 14 66 21 445