Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

Strona internetowa Szpitala

SPZOZ BRZESKO – YouTube

Materiały do pobrania:

Prezentacja z 2024 r.

 

 

 

Kontakt w sprawie praktyk/zatrudnienia:

Dział Zarządzania Personelem

tel. 14 66 21 445
tel. 14 66 21 432
e-mail: szpital@spzoz-brzesko.pl