Wydział Nauk o Zdrowiu

INFORMACJA O OFERCIE KSZTŁACIENIA PODYPLOMOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwerystetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum zaprasza pracowników jednostek zrzeszonych w „Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących” do uczestnictwa w poniższych formach kształcenia podyplomowego:

  1. Studia podyplomowe Zarządzanie Jednostkami Opieki Zdrowotnej
  2. Studia MBA w ochronie zdrowia
  3. Kursy dla pielęgniarek i położnych
  4. Kursy dla ratowników
  5. Kursy dla fizjoterapeutów