Nadzór

Zgodnie z zapisami art. 121 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Uniwersytet Jagielloński sprawuje nadzór i kontrolę nad uniwersyteckimi podmiotami leczniczymi.

Uniwersytet Jagielloński jest podmiotem tworzącym dla czterech uniwersyteckich podmiotów leczniczych:

  1. Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
  2. Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie
  3. Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie
  4. Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem

Nadzór sprawowany jest poprzez zbieranie i analizowane przekazywanych przez podmioty lecznicze danych zgodnie z poniższymi harmonogramami:


Harmonogram przekazywania przez uniwersyteckie podmioty lecznicze informacji wymaganych przez Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum.