Przewody doktorskie

INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚĆI OTWARCIA PRZEWODU DOKTORSKIEGO

Każdy wydział posiada odrębne, szczegółowe procedury otwierania przewodów doktorskich, z którymi można się zapoznać na poniższych stornach internetowych. 

W przypadku chęci otwarcia przewodu doktorskiego przez pracownika podmiotu leczniczego zrzeszonego w “Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących” prosimy o kontakt z jedną z poniższych osób.

Wydział Lekarski  
mgr Bogusława Adamczyk
tel: 12 370 43 27 
boguslawa.adamczyk@uj.edu.pl 
STRONA WWW

Nadzór merytoryczny
prof. dr hab. Janusz Marcinkiewicz
Prodziekan ds. stopni naukowych i tytułu naukowego
Wydział Nauk o Zdrowiu 
mgr Aneta Brhel
tel: 12 634 33 97 wew. 35
aneta.brhel@uj.edu.pl 
STRONA WWW 

Nadzór merytoryczny
prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka
Prodziekan ds. stopni i rozwoju naukowego
Wydział Farmaceutyczny 
mgr Justyna Bętkowska-Zając
tel: 12 620 54 14
justyna.betkowska-zajac@uj.edu.pl 
STRONA WWW

Nadzór merytoryczny
prof. UJ, dr. hab. Jacek Sapa
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego
Wielkość fontu
Kontrast