Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie

Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie
ul. Montelupich 4
31-155 Kraków

Dyrektor – Marek Szwarczyński

Tel: 12 424 55 55

www.uks.com.pl

  • PERSONEL: 350
  • ROCZNA LICZBA PORAD 140 000
  • LICZBA PORADNI 9

 

Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie została założona na bazie klinik stomatologicznych zlokalizowanych w katedrach i zakładach Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, poprzednio należących do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Początki działalności przyjmuje się na rok 1780 kiedy to Prymas Michał ks. Poniatowski nabył pomieszczenia Karmelitów Bosych przy ul. Wesołej (obecnie Kopernika) dokonując aktu fundacji „Szpitala Jeneralskiego” zwanego również Szpitalem Św. Łazarza. Szpital od początku swego istnienia stanowił bazę dla studentów Akademii Krakowskiej.

We wrześniu 2000 r. przeniesiono wszystkie kliniki i pracownie stomatologiczne do nowego budynku przy ul. Montelupich 4. Remont, rozbudowę i adaptację nowej siedziby Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie sfinansowało Ministerstwo Zdrowia; właścicielem budynków jest Collegium Medicum. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 4 638 m2.

Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie (UKS) jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii, w tym świadczeń diagnostycznych w ramach specjalności jego jednostek organizacyjnych. Aktualnie w Klinice funkcjonuje 9 specjalistycznych Poradni.

Klinika oprócz świadczenia usług medycznych jest równocześnie bazą dla prowadzenia działalności dydaktyczno-badawczej i naukowej, którą realizują nauczyciele akademiccy zatrudnieni równocześnie w Instytucie Stomatologii CM.