Spotkanie 9 listopada 2018 r.

W dniu 9 listopada 2018 r. w Sali Zodiakalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum odbyło się spotkanie „Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących” podczas, którego przedstawiciele Uczelni przedstawili sprawozdanie z dotychczasowej działalności Sieci oraz możliwości rozwoju współpracy.
Prezentacje wygłosili:

  • prof. dr hab. med. Jerzy Wordliczek – Pełnomocnik Rektora UJ ds. Klinicznych w Collegium Medicum – prezentacja
  • dr hab. n.med. Barbara Gryglewska, prof. UJ – Dyrektor Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ – prezentacja
  • mgr Anna Uryga – Dyrektor Biblioteki Medycznej UJ CM – prezentacja
  • dr n. med. Michał Nowakowski – Z-ca Kierownika Projektu „Podnoszenie Kompetencji Lekarskich (POKOLEnia) – interdyscyplinarna i holistyczna opieka nad pacjentem geriatrycznym z problemami psychicznymi, reumatologicznymi oraz w opiece okołozabiegowej”prezentacja

Po wystąpieniach odbyła się dyskusja na temat możliwości rozwoju współpracy w ramach Sieci. Poruszono zagadnienia przedstawione w sprawozdaniach nadesłanych przez poszczególne podmioty lecznicze dotyczące:

  • utworzenia newsletteru Sieci;
  • zapewnienia dostępu pracowników szpitali zrzeszonych w Sieci do zasobów Biblioteki Medycznej CM;
  • doprecyzowania przez MCKP UJ preferencyjnych zasad rekrutacji na studia podyplomowe i kursy;
  • wprowadzenia zasad zgłaszania potrzeb szkoleniowych do MCKP UJ na kolejny rok;
  • współpracy w zakresie prowadzenia specjalizacji (staże cząstkowe), których nie można zapewnić w ramach własnej struktury;
  • udziału w Projekcie POKOLEnia.