Spotkanie 14 marca 2018 r.

W dniu 14 marca 2018 r. w Sali Zodiakalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum odbyło się spotkanie „Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących” podczas, którego przedstawiciele Uczelni zaprezentowali możliwości współpracy z jednostkami zrzeszonymi.

Prezentacje wygłosili:

  1. prof. dr hab. med. Maciej Małecki – Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM – prezentacja
  2. prof. dr hab. med. Tomasz Brzostek – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowi UJ CM- prezentacja
  3. dr hab. Jacek Sapa, prof. UJ – Dziekan Wydziału Farmaceutycznego UJ CM – prezentacja
  4. dr hab. n.med. Barbara Gryglewska – Dyrektor Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ – prezentacja
  5. mgr Marek Bauer – Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM – prezentacja
  6. prof. dr hab. Marek Sanak – Pełnomocnik Rektora UJ ds. nauki i rozwoju w Collegium Medicum

Po wystąpieniach odbyła się dyskusja na temat możliwości rozwoju współpracy w ramach sieci. Poruszono wiele wątków dotyczących m. in: możliwości otwarcia przewodów doktorskich, nostryfikacji dyplomów, przedstawiania ofert pracy, poszerzenia oferty szkoleń i studiów, a także wizyt przedstawicieli Uczelni w szpitalach.