Szpital Powiatowy w Chrzanowie

Szpital Powiatowy w Chrzanowie dysponuje 501 łóżkami na 19 oddziałach szpitalnych, w tym 20 łóżeczkami noworodkowymi, 20 specjalistycznymi poradniami przyszpitalnymi, zakładami diagnostycznymi, zakładem rehabilitacyjnym, ośrodkami leczenia dziennego  i domowego (stacja dializ, chemioterapia ambulatoryjna i jednodniowa, dzienny oddział psychiatryczny, zespół leczenia środowiskowego/domowego, tlenoterapia domowa) oraz podstawową opieką zdrowotną. Od 1 kwietnia 2022r. w Szpitalu rozpoczęło działalność Centrum Zdrowia Psychicznego. W ramach systemu ratownictwa medycznego w szpitalu funkcjonuje szpitalny oddział ratunkowy zintegrowany z zespołami wyjazdowymi pogotowia.

Strona internetowa Szpitala

Materiały do pobrania:

  1. Prezentacja z 2019 r.
  2. Ulotka z 2023
  3. Informacja dla studentów z 2024 r.

Kontakt w sprawie praktyk/zatrudnienia:

Danuta Oksińska
tel. 32 624 75 10
e-mail: doksinska@spch.home.pl

Justyna Filipek
tel. 32 624 75 12
e-mail: jfilipek@szpital-chrzanow.pl