Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

Szpital w Suchej Beskidzkiej został otwarty w 1982 r. Jest jednym z większych i nowocześniejszych szpitali funkcjonujących w regionie.

Od początku działania cieszy się dobrą opinią, o czym świadczy korzystanie z dostępnych tutaj usług medycznych nie tylko przez pacjentów miejscowych, ale również przez dużą grupę pacjentów spoza rejonu.

Usługi świadczone przez ZOZ w Suchej Beskidzkiej to przede wszystkim świadczenia zdrowotne w zakresie specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, lecznictwa stacjonarnego, pomocy doraźnej, podstawowej opieki zdrowotnej i rehabilitacji, opieki długoterminowej, dializoterapii oraz służby medycyny pracy.

Patronem szpitala jest Jan Gawlik (1836-1928) – wybitny chirurg, położnik, założył w Suchej Oddział Towarzystwa Pedagogicznego, tworzył wraz z kolegami Ochotniczą Straż Pożarną i Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”.

Strona internetowa Szpitala

 

Materiały do pobrania:

Prezentacja z 2024 r.

 

Kontakt w sprawie praktyk/zatrudnienia:

e-mail: kadry@zozsuchabeskidzka.pl

zatrudnienie: mgr Jolanta Popielarczyk/ mgr Justyna Wajdzik  – tel. 33 872 33 72

praktyki: mgr Irena Ptak/ mgr Justyna Wajdzik – tel. 33 872 33 18