Lista kontaktów

KONTAKT W RAMACH WSPÓŁPRACY Z UNIWERSYTECKĄ SIECIĄ SZPITALI SZKOLĄCYCH:

Sprawy organizacyjne
Dział Kliniczny CM
tel: 12 431 26 59
dk@cm-uj.krakow.pl 
Sprawy związane z Wydziałem Lekarskim 
mgr Bogusława Adamczyk
tel: 12 370 43 27
boguslawa.adamczyk@uj.edu.pl 
Przewody doktorskie na Wydziale Nauk o Zdrowiu  
mgr Edyta Gądor
tel: 12 634 33 97 wew. 13  
edyta.gador@uj.edu.pl
Praktyki wakacyjne na Wydziale Nauk o Zdrowiu 
mgr Małgorzata Lipowicz
tel: 12 634 33 97 wew. 21
malgorzata.lipowicz@uj.edu.pl
Przewody doktorskie na Wydziale Farmaceutycznym
mgr Justyna Bętkowska-Zając
tel: 12 620 54 14
justyna.betkowska-zajac@uj.edu.pl
Praktyki wakacyjne na Wydziale Farmaceutycznym
Maria Juścik
tel: 12 620 54 11
maria.juscik@uj.edu.pl
Sprawy związane z ofertami pracy, praktykami nieobowiązkowymi oraz Obliczami Kariery
mgr Marek Bauer
Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM
tel: 12 422 42 48
marek.bauer@uj.edu.pl 
Kursy specjalizacyjne i doskonalące MCKP UJ
tel: 12 341 19 01 
kursymckp@uj.edu.pl
Studia podyplomowe MCKP UJ
tel. 12 341 19 07 
studiamckp@uj.edu.pl

 Baza podmiotów leczniczych zrzeszonych w Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących 
Wielkość fontu
Kontrast