Lista kontaktów

KONTAKT W RAMACH WSPÓŁPRACY Z UNIWERSYTECKĄ SIECIĄ SZPITALI SZKOLĄCYCH:

Sprawy organizacyjne
Dział Kliniczny CM
tel: 12 431 26 59
dk@cm-uj.krakow.pl 
Praktyki studenckie i doktoraty eksternistyczne  - Wydział Lekarski
mgr Magdalena Wojtecka 
tel: 12 422 54 44
magadalena.wojtecka@uj.edu.pl
Doktoraty eksternistyczne  - Wydział Nauk o Zdrowiu  
mgr inż. Agnieszka Ameryk-Marszałek
tel: 12 634 33 97 wew. 21   
agnieszka.ameryk-marszalek@uj.edu.pl
Praktyki studenckie - Wydział Nauk o Zdrowiu
lic. Iwona Micek
tel: 12 634 33 97 wew. 36
iwona.micek@uj.edu.pl  
Praktyki studenckie i doktoraty eksternistyczne - Wydział Farmaceutyczny
mgr inż. Barbara Słota
tel: 12 620 54 16
barbara.slota@uj.edu.pl
Sprawy związane z ofertami pracy, praktykami nieobowiązkowymi oraz Obliczami Kariery CM
mgr Marek Bauer
Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM
tel: 12 422 42 48
marek.bauer@uj.edu.pl 
Kursy specjalizacyjne i doskonalące MCKP UJ
tel: 12 341 19 01 
kursymckp@uj.edu.pl
Studia podyplomowe MCKP UJ
tel. 12 341 19 07 
studiamckp@uj.edu.pl

 Baza podmiotów leczniczych zrzeszonych w Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących