Lista kontaktów

KONTAKT W RAMACH WSPÓŁPRACY Z UNIWERSYTECKĄ SIECIĄ SZPITALI SZKOLĄCYCH:

Sprawy organizacyjne
Dział Kliniczny CM
tel: 12 431 26 59
dk@cm-uj.krakow.pl 
Przewody doktorskie na Wydziale Lekarskim 
mgr Bogusława Adamczyk
tel: 12 370 43 27, 
boguslawa.adamczyk@uj.edu.pl
Praktyki wakacyjne, zajęcia praktyczne na Wydziale Lekarskim 
dr hab. Przemko Kwinta, prof. UJ - Prodziekan ds. organizacyjnych, 
programu studiów i kształcenia na kierunku lekarskim
tel: 12 658 02 56 
przemko.kwinta@uj.edu.pl
Przewody doktorskie na Wydziale Nauk o Zdrowiu  
mgr Aneta Brhel
tel: 12 634 33 97 wew. 35  
aneta.brhel@uj.edu.pl
Praktyki wakacyjne na Wydziale Nauk o Zdrowiu 
mgr Małgorzata Lipowicz
tel: 12 634 33 97 wew. 21
malgorzata.lipowicz@uj.edu.pl
Przewody doktorskie na Wydziale Farmaceutycznym
mgr Justyna Bętkowska-Zając
tel: 12 620 54 14
justyna.betkowska-zajac@uj.edu.pl
Praktyki wakacyjne na Wydziale Farmaceutycznym
Maria Juścik
tel: 12 620 54 13
maria.juscik@uj.edu.pl
Sprawy związane z ofertami pracy, praktykami nieobowiązkowymi oraz Obliczami Kariery
mgr Marek Bauer
Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM
tel: 12 422 42 48
marek.bauer@uj.edu.pl 
Kursy specjalizacyjne i doskonalące MCKP UJ
tel: 12 433 27 72
kursymckp@uj.edu.pl
Studia podyplomowe MCKP UJ
tel. 12 433 27 66
studiamckp@uj.edu.pl

 Baza Podmiotów Leczniczych zrzeszonych w Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących 
Wielkość fontu
Kontrast