Oblicza kariery

WSPÓŁPRACA W RAMACH WYDARZENIA OBLICZA KARIERY UJ CM

Celem przyświecającym organizowaniu Oblicz Kariery jest przybliżenie studentom oraz absolwentom UJ CM idei świadomego kształtowania swojej ścieżki zawodowej poprzez prezentację licznych możliwości: od staży podyplomowych, poprzez kursy specjalistyczne oraz studia podyplomowe, zatrudnienie w placówkach medycznych, do stworzenia biznesplanu i otwarcia własnej firmy.

Do współpracy przy organizacji Oblicz Kariery UJ CM zapraszane są firmy i instytucje z sektora medycznego, które w ramach wspólnych działań współorganizują specjalistyczne szkolenia, kursy czy wykłady tematyczne.

Dużym zainteresowaniem cieszą się debaty i spotkania branżowe przedstawicieli krakowskich szpitali ze studentami i władzami uczelni. Są one poświęcone omówieniu tematów dotyczących praw i obowiązków stażystów w jednostkach szpitalnych oraz bieżącej sytuacji naszych absolwentów na rynku pracy w odniesieniu do potrzeb i oczekiwań pracodawców.

Corocznie program Oblicz Kariery UJ CM jest ustalany i współorganizowany z Samorządem Studentów UJ CM oraz organizacjami studenckimi działającymi w Collegium Medicum. Daje nam to możliwość poznania pomysłów studentów i dopasowanie programu wydarzenia do aktualnych potrzeb studentów na trzech wydziałach UJ CM.

Szczegółowe informacje na temat ostatnich edycji Oblicz Kariery UJ CM można znaleźć na stronie internetowej wydarzenia

 

Podjęcie współpracy w tym zakresie pozwoli na:

  • udział przedstawicieli szpitali w spotkaniach branżowych i debatach tematycznych,
  • udział pracowników szpitali w wykładach i warsztatach dla studentów, doktorantów i absolwentów UJ CM,
  • organizacji cyklu spotkań mających na celu promocję współpracy ze szpitalami należącymi do Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących.

 

W przypadku chęci zaprezentowania jednostki jako potencjalnego pracodawcy podczas Oblicz Kariery UJ CM prosimy o kontakt:

mgr Marek Bauer
Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM
tel: 12 422 42 48
marek.bauer@uj.edu.pl