Aneksowanie umowy użyczenia

Zgodnie z zapisami umowy użyczenia wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej, stąd konieczność aneksowania poszczególnych umów użyczenia.

W szczególności dotyczy to:

  • zmiany miejsca użytkowania,
  • wykreślenia niektórych pozycji z umowy spowodowanych kasacją lub zwrotem sprzętu,
  • zmiany danych identyfikacyjnych użyczonych urządzeń np. nieprawidłowy numer seryjny

 

Wskazane jest przygotowanie wniosku do Z-cy Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum z prośbą o aneksowanie umowy.

 

Wszelkich formalności w tym zakresie dopełnia Dział Kliniczny CM z poszczególnymi jednostkami odpowiedzialnymi za współpracę w tym zakresie.


Powrót