Komunikat prasowy ws. zaopiniowania wniosku o odwołanie Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przez Radę Społeczną SU

27 marca 2018 roku Rada Społeczna Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek Prorektora UJ ds. Collegium Medicum o odwołanie Pani mgr Barbary Bulanowskiej ze stanowiska Dyrektora SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

 

Więcej informacji


Powrót