Aktualności


Konsultacje publiczne projektów aktów wykonawczych dotyczących tzw. „Sieci Szpitali”

Trwają konsultacje publiczne dotyczące projektów rozporządzeń wykonawczych do ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych