Prof. Maciej Tęsiorowski kandydatem na stanowisko dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem

15 kwietnia odbyło się posiedzenie komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem. Kandydatem wskazanym przez komisję został prof. Maciej Tęsiorowski. Nominację musi zatwierdzić Prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. Tomasz Grodzicki.

Do konkursu przystąpiły trzy osoby, które złożyły kompletne aplikacje oraz spełniły warunki formalne przewidziane w ustawie z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.

Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny jest uznaną i wysokospecjalistyczną placówką, w której stosowane są nowoczesne metody i techniki operacyjne równolegle do postępu światowej ortopedii.

Historia powstania placówki sięga 1917 r. i związana jest z charytatywną działalnością Książęco-Biskupiego Komitetu Pomocy dla Dotkniętych Klęską Wojny, którego założycielem był kardynał Adam Stefan Sapieha. Organizacja ta miała na celu pomoc w leczeniu chorób epidemicznych i zakaźnych, a w szczególności gruźlicy płuc i gruźlicy układu kostno-stawowego.

Szpital ściśle współpracuje z Uniwersytetem Jagiellońskim – Collegium Medicum – zajęcia dydaktyczne prowadzone są wielospecjalistycznie i wielotorowo, odbywają się na bazie Katedry i Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji CM. Placówka prowadzi także szkolenia dla lekarzy z całej Polski oraz współpracuje z wieloma zagranicznymi ośrodkami ortopedycznymi i naukowymi.


Powrót