Powołano nowego dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem

Prorektor UJ ds. CM prof. Tomasz Grodzicki zatwierdził nominację prof. Macieja Tęsiorowskiego na stanowisko dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem. Kandydaturę wskazała komisja powołana do przeprowadzeniu postępowania konkursowego, której posiedzenie odbyło się 15 kwietnia br. Sześcioletnia kadencja dyrektora rozpoczęła się 1 maja 2019.

Głównym zadaniem dyrektora zakopiańskiej placówki będzie podejmowanie działań na rzecz jej dalszego rozwoju w zakresie lecznictwa, dydaktyki i badań naukowych, a także jej unowocześnienie i skomputeryzowanie.
Prof. Maciej Tęsiorowski jest absolwentem Akademii Medycznej w Krakowie, uznanym specjalistą z zakresu chirurgii urazowo-ortopedycznej. Od wielu lat jest związany z Uniwersyteckim Szpitalem Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem, gdzie pełnił funkcję ordynatora oraz zastępcy dyrektora ds. lecznictwa. Pełni także obowiązki kierownika Katedry i Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.
W 2006 r. został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, a w 2013 – Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Jest współautorem dwóch patentów, członkiem towarzystw naukowych, m.in.: Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Polskiej Grupy DERO, Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa ASAMI, Polskiego Towarzystwa Stereologii i Analizy Obrazu oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa.


Powrót