Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem Newsletteru Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem Newsletteru Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących, w którym zawarte są informacje na temat współpracy pomiedzy szpitalami a Uniwersytetem Jagiellońskim-Collegium Medicum.

Link do Newsletteru


Powrót