Zasady rozwiązywania umów użyczenia sprzętu komputerowego

Zachęcamy do zapoznania się z Komunikatem nr 30 Zastępcy Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum z 3 grudnia 2018 roku w sprawie: zasad postępowania w przypadku rozwiązywania umów użyczenia sprzętu komputerowego.

Pełna treść komunikatu dostępna jest na stronie internetowej


Powrót