Wprowadzono stan epiedemii w Polsce

W dniu 20 marca 2020 r. został wprowadzony stan epidemii, który daje organom państwowym nowe uprawnienia. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wprowadzono:

  • ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się;
  • ograniczenia lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów;
  • ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy;
  • zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności;
  • nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali i terenów przewidzianych planami przeciwepidemicznymi.

Pełna treść Rozporządzenia. 

 


Powrót