Szkolenie w zakresie leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej

Szanowni Państwo,

Na prośbę dyrekcji Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie informujemy o możliwości skorzystania przez pracowników Collegium Medicum ze szkolenia dotyczącego prewencji, diagnostyki i terapii Zespołu Stopy Cukrzycowej przygotowanego przez zespół Oddziału Klinicznego Chorób Metabolicznych kierowany przez prof. dr hab. n. med. Macieja Małeckiego. Kurs przeznaczony jest dla lekarzy i pielęgniarek różnych specjalności – w tym diabetologii i medycyny rodzinnej – z terenu całego kraju, którzy chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie opieki nad pacjentami ze stopą cukrzycową. Udział w nim odbywa się za pośrednictwem platformy e-learningowej dostępnej pod adresem: https://szkolenia.su.krakow.pl/ i jest całkowicie bezpłatny. Ze szkolenia można skorzystać w terminie do 31 grudnia 2018 r.

Zainteresowani lekarze i pielęgniarki po zalogowaniu się do systemu (wymagane jest podanie numeru prawa wykonywania zawodu), uzyskują dostęp do materiałów edukacyjnych w formie filmów instruktażowych. Warunkiem ukończenia kursu jest poprawne wypełnienie testu sprawdzającego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku uczestnicy mogą wydrukować certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia.

Dodatkowo w zakładce aktualności na stronie internetowej Szpitala Uniwersyteckiego: http://www.su.krakow.pl/ znajdują się ogłoszenia o terminach szkoleń stacjonarnych.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z oferty szkolenia.

Dział Kliniczny CM


Powrót