Ruszyła akcja charytatywna UJ na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego.

Społeczność akademicka Uniwersytetu Jagiellońskiego postanowiła przyłączyć się do działań mających na celu dostarczenie szpitalom niezbędnych środków przeznaczonych do walki z koronawirusem SARS-CoV-2 i rozpocząć zbiórkę funduszy, które zostaną przeznaczone na zakup systemu do dekontaminacji pomieszczeń gazową formą nadtlenku wodoru.

Więcej informacji o akcji. 


Powrót