Projekt POKOLEnia zakupił Mobilną Jednostkę Szkoleniową

Zrealizowano kamień milowy w ramach realizacji projektu „Podnoszenie Kompetencji Lekarskich (POKOLEnia) – interdyscyplinarna i holistyczna opieka nad pacjentem geriatrycznym z problemami psychicznymi, reumatologicznymi oraz w opiece okołozabiegowej”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.04.00-00-0147/18-00. Pod koniec lutego br. pod Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej stanęła Mobilna Jednostka Szkoleniowa zbudowana na bazie naczepy do ciągnika siodłowego z możliwością powiększania przestrzeni roboczej i utworzenia dwóch wielozadaniowych sal ćwiczeniowych o wymiarach 26,7m2 oraz 24,3m2 i pomieszczeniem kontroli dla prowadzących. Jedna z sal jest przystosowana do funkcji sali symulacyjnej wysokiej wierności, a po zmianie aranżacji – jako sala do szkolenia umiejętności technicznych. Druga sala w pierwszym rzędzie służy do szkolenia umiejętności technicznych, a po zmianie aranżacji – jako sala symulacyjna pośredniej wierności. Pierwsze szkolenia wyjazdowe MJS w modułach reumatologicznym i chirurgicznym planowane są na wrzesień br. Aktualnie, ze względu na epidemię wirusa SARS-Cov-2, organizowane są szkolenia w module psychiatrycznym w formie on-line.

Dwudniowe szkolenia pod okiem wykwalifikowanej kadry dydaktycznej Collegium Medicum, doświadczonych lekarzy oraz psychologów pozwolą na doskonalenie wiedzy, umiejętności medycznych i kompetencji społecznych opartych o Evidence Based Medicine dotyczących leczenia chorób, zaburzeń psychicznych i postępowania z pacjentami w wieku podeszłym. Szkolenia są skierowane do lekarzy wszystkich specjalności, rezydentów oraz lekarzy wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyki zawodowej.Możliwowe jest zdobycie  16 punktów edukacyjnych.

Zapraszamy do udziału w kursach.

Najbliższe terminy szkoleń on-line:
14 – 15 maja 2021 (piątek-sobota)
20 – 21 maja 2021 (czwartek-piątek)
11 – 12 czerwca 2021 (piątek-sobota)
17 – 18 czerwca 2021 (czwartek-piątek)

Rejestracja online na stronie projektu.
Warunek uczestnictwa – posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza

Zachęcamy do odwiedzenia strony projektu https://pokolenia.cm-uj.krakow.pl lub kontaktu z Biurem Projektu – mail: pokolenia@cm-uj.krakow.pl, Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum, ul. Medyczna 7, 30-688 Kraków, nr tel. 12 34 76 903.


Powrót