Oblicza Kariery 2022

Szpitale Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących zapraszają do zapoznania się z ofertą zatrudnienia oraz odbycia staży i praktyk wakacyjnych dla studentów i absolwentów Collegium Medicum w ramach wydarzenia Oblicza Kariery 2022.

 

Celem przyświecającym organizowaniu Oblicz Kariery jest przybliżenie studentom oraz absolwentom UJ CM idei świadomego kształtowania swojej ścieżki zawodowej poprzez prezentację licznych możliwości: od staży podyplomowych, poprzez kursy specjalistyczne oraz studia podyplomowe, zatrudnienie w placówkach medycznych, do stworzenia biznesplanu i otwarcia własnej firmy.

Do współpracy przy organizacji Oblicz Kariery UJ CM zapraszane są firmy i instytucje z sektora medycznego, które w ramach wspólnych działań współorganizują specjalistyczne szkolenia, kursy czy wykłady tematyczne.

Dużym zainteresowaniem cieszą się debaty i spotkania branżowe przedstawicieli krakowskich szpitali ze studentami i władzami uczelni. Są one poświęcone omówieniu tematów dotyczących praw i obowiązków stażystów w jednostkach szpitalnych oraz bieżącej sytuacji naszych absolwentów na rynku pracy w odniesieniu do potrzeb i oczekiwań pracodawców.

Corocznie program Oblicz Kariery UJ CM jest ustalany i współorganizowany z Samorządem Studentów UJ CM oraz organizacjami studenckimi działającymi w Collegium Medicum. Daje nam to możliwość poznania pomysłów studentów i dopasowanie programu wydarzenia do aktualnych potrzeb studentów na trzech wydziałach UJ CM.

Szczegółowe informacje na temat ostatnich edycji Oblicz Kariery UJ CM można znaleźć na stronie internetowej wydarzenia


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast