Oblicza Kariery 2022

Szpitale Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących zapraszają do zapoznania się z ofertą zatrudnienia oraz odbycia staży i praktyk wakacyjnych dla studentów i absolwentów Collegium Medicum w ramach wydarzenia Oblicza Kariery 2022.

 

Celem przyświecającym organizowaniu Oblicz Kariery jest przybliżenie studentom oraz absolwentom UJ CM idei świadomego kształtowania swojej ścieżki zawodowej poprzez prezentację licznych możliwości: od staży podyplomowych, poprzez kursy specjalistyczne oraz studia podyplomowe, zatrudnienie w placówkach medycznych, do stworzenia biznesplanu i otwarcia własnej firmy.

Do współpracy przy organizacji Oblicz Kariery UJ CM zapraszane są firmy i instytucje z sektora medycznego, które w ramach wspólnych działań współorganizują specjalistyczne szkolenia, kursy czy wykłady tematyczne.

Dużym zainteresowaniem cieszą się debaty i spotkania branżowe przedstawicieli krakowskich szpitali ze studentami i władzami uczelni. Są one poświęcone omówieniu tematów dotyczących praw i obowiązków stażystów w jednostkach szpitalnych oraz bieżącej sytuacji naszych absolwentów na rynku pracy w odniesieniu do potrzeb i oczekiwań pracodawców.

Corocznie program Oblicz Kariery UJ CM jest ustalany i współorganizowany z Samorządem Studentów UJ CM oraz organizacjami studenckimi działającymi w Collegium Medicum. Daje nam to możliwość poznania pomysłów studentów i dopasowanie programu wydarzenia do aktualnych potrzeb studentów na trzech wydziałach UJ CM.

Szczegółowe informacje na temat ostatnich edycji Oblicz Kariery UJ CM można znaleźć na stronie internetowej wydarzenia


Powrót