Marcin Jędrychowski oficjalnie powołany na stanowisko Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Od 1 marca 2019 r. mgr Marcin Jędrychowski rozpocznie urzędowanie, jako Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Nowy dyrektor został wybrany w drodze konkursu, a następnie powołany na sześcioletnią kadencję przez Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum prof. dr hab. med. Tomasza Grodzickiego.

Głównym zadaniem Dyrektora będzie przeniesienie oddziałów Szpitala do nowej siedziby w Prokocimiu. Proces ten jest ogromnym wyzwaniem, ponieważ jednostka ta zatrudnia ponad 4000 osób oraz posiada ponad 1300 łóżek.

Marcin Jędrychowski jest specjalistą z zakresu zarządzania i rachunkowości, absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 2008-2016 piastował stanowisko zastępcy kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum. W tym czasie brał też aktywny udział w pracach wielu komisji uniwersyteckich, w tym Stałej Rektorskiej Komisji ds. Collegium Medicum, Stałej Senackiej Komisji ds. Majątku i Finansów oraz Rektorskiej Komisji ds. realizacji inwestycji pn. „Nowa siedziba Szpitala UJ CM Kraków-Prokocim”. We wrześniu 2016 r. objął funkcję Pełnomocnika Rektora UJ ds. inwestycji „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu” – z ramienia Uczelni był odpowiedzialny za zarządzanie budową nowych budynków szpitala. W kwietniu 2018 r. objął funkcję p.o. dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, jednego z największych podmiotów leczniczych w kraju.

Więcej informacji w linku. 


Powrót