Konsultacje publiczne projektu rozporządzenia w sprawie ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

11 września 2017 r. mija termin składania uwag do projektu rozporządzenia w sprawie ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Projekt rozporządzenia można znaleźć na stronie Rządowego Centrum Legisalcji

 


Powrót