Konkurs na Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem

W dniu 15 marca 2019 r. Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem. 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko dyrektora szpitala powinni spełniać wymagania określone w ustawie o działalności leczniczej. Muszą m.in. posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika podmiotu leczniczego oraz co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy.

Kandydatury można zgłaszać do 29 marca 2019 r. (do godziny 15.30). Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur to 15 kwietnia 2019 r.

Z pełną treścią ogłoszenia o konkursie można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Powrót