Dr hab. Wojciech Cyrul, prof. UJ kandydatem na dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego

3 listopada 2021 r. odbyło się posiedzenie komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Kandydatem wskazanym przez komisję konkursową został dr hab. Wojciech Cyrul, prof. UJ. Nominację musi teraz zatwierdzić prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. Tomasz Grodzicki.

Więcej informacji tutaj.


Powrót