5 lat działalności Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących

27 września 2022 r. odbyło się spotkanie władz uczelni z dyrektorami i przedstawicielami podmiotów leczniczych należących do Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących. W trakcie spotkania prof. dr hab. med. Stanisław Kwiatkowski – Pełnomocnik Prorektora CM ds. klinicznych przedstawił sprawozdanie z 5 lat działalności projektu. Dziekan Wydziału Lekarskiego prof. dr hab. med. Maciej Małecki przypomniał o możliwości praktycznego nauczania klinicznego na VI roku kierunku lekarskiego w zrzeszonych szpitalach. Prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. Maria Kózka przedstawiła propozycje współpracy oraz oczekiwania dotyczące działalności projektu. Powiadomiła również o planach otwarcia przez Uczelnię nowych studiów podyplomowych „MBA w ochronie zdrowia”. Pan mgr Tomasz Kajor przedstawił ofertę Interdyscyplinarnego Ośrodka Szkoleniowego CM m.in. kursy „Lekarz jako uczestnik postępowań w sprawach o błędy medyczne – szkolenie praktyczne”, czy „Modernizacja, przebudowa lub rozbudowa jednostek ochrony zdrowia”. Następnie odbyła się dyskusja, w której wziął udział przewodniczący Komisji Kształcenia Medycznego Okręgowej Izby Lekarskiej lek. Lech Kucharski. Uczestnicy stwierdzili, że w następstwie ograniczeń wynikających z epidemii zmniejszyła się liczba studentów, którzy odbywają praktyki oraz zajęcia praktyczne szpitalach. Uzgodniono, że potrzebna jest reaktywacja Sieci poprzez wzmocnienie współpracy pomiędzy Uczelnią a podmiotami leczniczymi. Realizowane ma to być przez promocję możliwości odbycia praktyk i zajęć praktycznych w zrzeszonych jednostkach. Planowane jest również zorganizowane spotkania z przedstawicielami Sieci, podczas którego zaprezentują swoją ofertę dla studentów. Podniesiono także konieczność współpracy w ramach innych inicjatyw takich jak projekt POKOLEnia – „Podnoszenie Kompetencji Lekarskich – interdyscyplinarna i holistyczna opieka nad pacjentem geriatrycznym z problemami psychicznymi, reumatologicznymi oraz w opiece okołozabiegowej”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dr hab. Michał Nowakowski – z-ca Kierownika Projektu przedstawił jego założenia oraz oprowadził uczestników spotkania po salach Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ CM oraz po Mobilnym Centrum Szkoleniowym programu POKOLEnia. Podczas spotkania została wręczona tablica pamiątkowa prof. dr hab. Jerzemu Sadowskiemu prezesowi grupy UNICARDIA & UNIMEDICA & UNIESTETICA – Małopolskie Kliniki Specjalistyczne, która 26 maja 2022 r. dołączyła do Sieci.

Prezentacje:

 

*Uniwersytecka Sieć Szpitali Szkolących to projekt, który powstał na podstawie porozumienia pomiędzy 17 szpitalami z województwa małopolskiego a Uniwersytetem Jagiellońskim-Collegium Medicum, w myśl którego placówki zrzeszone umożliwiają odbywanie praktyk wakacyjnych i zajęć praktycznych przez studentów UJ CM. W zamian podmioty lecznicze otrzymują możliwość podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników na preferencyjnych warunkach w trakcie kursów, studiów podyplomowych oraz doktoratów organizowanych przez Uczelnię.

 

 


Powrót