Marcin Jędrychowski kandydatem na nowego Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

6 lutego odbyło się posiedzenie komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Kandydatem wskazanym przez komisję został Marcin Jędrychowski. Nominację musi zatwierdzić Prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. Tomasz Grodzicki.

Kandydaci, którzy przystąpili do konkursu, złożyli kompletne aplikacje oraz spełnili warunki formalne przewidziane w ustawie o działalności leczniczej oraz stosownym rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Marcin Jędrychowski jest specjalistą z zakresu zarządzania i rachunkowości, absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 2008-2016 piastował stanowisko zastępcy kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum. W tym czasie brał też aktywny udział w pracach wielu komisji uniwersyteckich, w tym Stałej Rektorskiej Komisji ds. Collegium Medicum, Stałej Senackiej Komisji ds. Majątku i Finansów oraz Rektorskiej Komisji ds. realizacji inwestycji pn. „Nowa siedziba Szpitala UJ CM Kraków-Prokocim”. We wrześniu 2016 r. objął funkcję Pełnomocnika Rektora UJ ds. inwestycji „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu” – z ramienia Uczelni był odpowiedzialny za zarządzanie budową nowych budynków szpitala. W kwietniu 2018 r. objął funkcję p.o. dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, jednego z największych podmiotów leczniczych w kraju.

Szpital Uniwersytecki w Krakowie, którego początki sięgają 1788 roku, to obecnie wiodący w skali kraju wielospecjalistyczny ośrodek medyczny o bogatych tradycjach. Jego renomę przez dziesięciolecia budowały pokolenia lekarzy cechujących się wysokim poziomem wiedzy i umiejętności praktycznych. Szpital Uniwersytecki to ponadregionalny, największy publiczny szpital w Polsce, nie tylko leczący, ale również kształcący przyszłą kadrę medyczną. Ponad 300 szkolących się tutaj młodych lekarzy, to najlepszy dowód na poziom i jakość usług prezentowanych przez wyspecjalizowany personel lekarski, pielęgniarski, techników diagnostycznych oraz psychologów.

W Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie udzielane są ambulatoryjne i stacjonarne wysokospecjalistyczne świadczenia w zakresie opieki zdrowotnej, w ramach specjalności reprezentowanych przez oddziały kliniczne, zakłady i poradnie. Łącznie Szpital obejmuje aktualnie 30 oddziałów klinicznych z łączną liczbą blisko 1600 łóżek dla pacjentów oraz 10 zakładów diagnostyki i 76 poradni.

Obecnie trwa budowa nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego, która powstaje na 15-hektarowej działce w Krakowie-Prokocimiu. Olbrzymi kompleks trzynastu budynków zlokalizowanych w obrębie ulic Jakubowskiego i Kostaneckiego, będzie gotowy w kwietniu tego roku. Pierwsi pacjenci zostaną przyjęci 12 miesięcy później. W nowej siedzibie szpitala znajdą się 24 sale operacyjne, szpitalny oddział ratunkowy, ponad 30 przychodni, część administracyjna, a także zaplecze dydaktyczne dla studentów UJ CM.


Powrót