Konsultacje publiczne projektów aktów wykonawczych dotyczących tzw. „Sieci Szpitali”

Trwają konsultacje publiczne dotyczące projektów trzech rozporządzeń wykonawczych do ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

  • projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania;
  • projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia sposobu ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na pierwszy okres rozliczeniowy;
  • projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Uwagi do projektów można przesyłać do Ministerstwa Zdrowia w terminie do 29 maja 2017 r.

Treści projektów dostępne są na stronie Rządowego Centrum Legislacji.


Powrót